Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie: wat gezond is gebruiken om beter te worden

Kunstzinnige therapie gaat ervan uit dat elk mens een relatie heeft met kunst, of kunstzinnig bezig zijn. Als u met kunst bezig bent, gebruikt u uw gezonde kern. In schilderijen of ander werk kan ik zien wat uit balans is. Op basis daarvan geef ik gerichte opdrachten. Daardoor komt de balans terug en begint een herstelproces.

Kijken vanuit een geheel

Voor de behandeling werk ik vanuit de antroposofie. Dat wil zeggen dat ik de mens als geheel – holistisch – bekijk.  Zo bekijk ik de balans tussen denken, voelen en willen (drieledig mensbeeld):

  • Wordt denken piekeren?
  • Maakt voelen overgevoelig?
  • Leidt willen tot impulsief gedrag?

Daarnaast kijk ik ook naar uw identiteit (vierledig mensbeeld):

  • Wat zijn uw fysieke kenmerken?
  • Hoe is uw gezondheid? bent u vaak ziek of juist nooit (etherlichaam)?
  • Hoe gaat u om met emoties, driften en angsten (astrale lichaam)?
  • Hoe is uw karakter (het ik)? Wie is de mens die voor me staat?

Ook als u ‘niet creatief bent’

Ik ben niet creatief, is Kunstzinnige Therapie dan wel geschikt? Jazeker! Bij Kunstzinnige Therapie gaat het om het proces en niet om het resultaat. Vaak is het fijn om creatief bezig te zijn. En komen er gevoelens naar boven of worden er dingen zichtbaar die door middel van praten niet altijd zichtbaar worden. Omdat de behandeling individueel is, is er een veilige setting en is er de mogelijkheid om te proberen zelfverzekerder te worden in het creatieve proces.